Call for Papers

Kolejny numer specjalny Konińskich Studiów Językowych poświęcony będzie tematyce Change, development and achievement in the L2 classroom: Thinking back and looking ahead. Dalsze informacje tutaj.