O KSJ

Studia językowe od wielu lat stanowią niezwykle istotny i intensywnie rozwijający się nurt działalności dydaktycznej i naukowej prowadzonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie. Od wielu lat organizowane przez Uczelnię konferencje przyciągają specjalistów w zakresie badania języków z Polski i z zagranicy, a Konin staje się coraz lepiej rozpoznawalnym ośrodkiem naukowym na mapie Polski. Rosnące zainteresowanie studiami językowymi, rozwój lokalnego środowiska naukowego oraz owocna współpraca z badaczami z całego świata doprowadziła do powstania nowej inicjatywy naukowej, jaką jest powołanie czasopisma Konińskie Studia Językowe.

Konińskie Studia Językowe mają służyć wymianie refleksji naukowej pomiędzy badaczami zajmującymi się różnymi językami; podstawowym językiem czasopisma jest język polski, redakcja planuje jednak publikowanie przynajmniej jednego numeru rocznie w językach kongresowych.

Nasze czasopismo stanowi przedsięwzięcie długofalowe, a skuteczność realizacji celu, jakim jest stworzenie forum wymiany myśli i refleksji nad wielowymiarowym, międzydyscyplinarnym podejściem do badania języka, zależy w dużej mierze od aktywnego udziału środowiska polskich językoznawców oraz badaczy języka w kształtowaniu zawartości prezentowanych artykułów.