Roczniki KSJ

Konińskie Studia Językowe mają służyć wymianie refleksji naukowej pomiędzy badaczami zajmującymi się różnymi językami. Podstawowymi językami czasopisma są język polski i język angielski. Redakcja planuje jednak publikowanie przynajmniej jednego numeru rocznie w językach kongresowych.

Tom 6 nr 3/2018
Tom 6 nr 2/2018
Tom 6 nr 1/2018

Tom 5 nr 4/2017
Tom 5 nr 3/2017
Tom 5 nr 2/2017
Tom 5 nr 1/2017

Tom 4 nr 4/2016
Tom 4 nr 3/2016
Tom 4 nr 2/2016

Tom 4 nr 1/2016

Tom 3 nr 4/2015 
Tom 3 nr 3/2015
Tom 3 nr 2/2015

Tom 3 nr 1/2015

Tom 2 nr 4/2014
Tom 2 nr 3/2014
Tom 2 nr 2/2014
Tom 2 nr 1/2014

Tom 1 nr 4/2013
Tom 1 nr 3/2013
Tom 1 nr 2/2013
Tom 1 nr 1/2013

Czasopismo Konińskich Studiów JęzykowychISSN 2353-5148