Tom 1 nr 4/2013

W czwartym numerze Konińskich Studiów Językowych wszystkie artykuły opublikowane zostały w języku angielskim. Ich autorami są młodzi polscy angliści, jednakże niektórzy już ze znaczącym dorobkiem naukowym. Z pewnością na uwagę zasługują artykuły prof. Mirosława Pawlaka oraz dra Marka Derenwoskiego (obaj UAM Poznań oraz PWSZ w Koninie). Ponadto zachęcamy do zapoznania się z publikacjami dr Katarzyny Piątkowskiej, dr Katarzyny Rokoszewskiej, mgra Pawła Korpala oraz mgr Petry Zrníkovej.  Wszystkie zeszyty KSJ są dostępne również w wersji elektronicznej w formacie PDF w zakładce Czasopismo KSJ […]


Tom 1 nr 3/2013

Z przyjemnością informujemy, iż ukazał się trzeci numer Konińskich Studiów Językowych. Szczególnie polecamy artykuły dwóch wybitnych polskich germanistów: Mariana Szczodrowskiego – profesora Uniwersytetu Gdańskiego, oraz Romana Lewickiego – profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto swoje artykuły publikowali u nas dr Agnieszka Wagner, zajmująca się wszelkimi aspektami technologii mowy, dr Leonor Sagermann Bustinza, badająca literarturę hiszpańskojęzyczną, dr Maria Cichoń, której zainteresowania dotyczą kompetencji interkulturowej oraz poezji […]


Tom 1 nr 2/2103

Wkrótce po pierwszym zeszycie przekazujemy na ręce czytelników drugi numer zeszytów Konińskich Studiów Językowych. Również i ten egzemplarz w głównej mierze jest poświęcony autonomii ucznia w różnych jej aspektach, dwupodmiotowości w nauczaniu projektowym, wykorzystaniu wirtualnych światów w rozwijaniu autonomii, a także strategiom przyswajania słownictwa. Zachęcamy do zapoznania się z niezwykle interesującymi artykułami. 


Tom 1 nr 1/2013

W grudniu 2013 ukazał się pierwszy zeszyt Konińskich Studiów Językowych. Zamieszczone w nim artykuły, których autorami są zarówno dydaktycy języka angielskiego jak i niemieckiego, poświęcone są głównie zagadnieniom autonomii, kształtowania postaw autonomicznych, samoregulacji w uczeniu się języków obcych a ponadto problematyce europejskiego portfolio językowego i jego szerokiego zastosowania.  Zapraszamy do lektury i podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami. Zeszyt można pobrać w formacie PDF w zakładce zeszyty KSJ 2013. Kolejne zeszyty już wkrótce.